ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Наглядова рада на чолі з Ігор Палиця обговорила стратегію розвитку університету імені Лесі Українки, яку презентував ректор професор Анатолій Цьось: якою має бути місія сучасного університету, освітні, наукові, гуманітарні амбіції, відповіність потребам ринку праці.

З-поміж першочергових, які потребують розвитку та інвестування - це інформаційні технології, медицина та модернізована гуманітаристика.

Нові освітні програми, дуальна освіта (поєднання теоретичного навчання з навчанням на робочих місцях) - саме ці речі мають перетворити університет в потужний кластер. Додати нові імпульси для його розвитку.

«Навчання зорієнтоване на практику, ринок праці - ще одна важливе завдання. Студентів маємо виховати амбітними, прогресивними та професіоналами своєї справи», - переконана народна депутатка Ірина Констанкевич.