КУЛЬТУРНА ПОСЛУГА ТЕПЕР БІЛЬШ ДОСТУПНА


Законопрєкт №4318 «Про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо загальних засад надання населенню культурних послуг» прийнято в другому читанні в цілому

Який позитив законопроєкту?

Ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити вжиття необхідних заходів для надання населенню якісних та доступних культурних послуг, підвищить спроможність територіальних громад у їх наданні, сприятиме модернізації наявної культурної інфраструктури відповідно до потреб конкретної громади, раціонального використання ресурсного потенціалу.

Основні положення законопроєкту:

1) введення у правове поле понять «державна політика у сфері культури», «культурна послуга», «мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами», «центр культурних послуг»;

2) перегляд та уточнення основних засад та пріоритетів державної культурної політики;

3) запровадження механізмів моніторингу та оцінювання реалізації державної політики у сфері культури;

4) визначення повноважень органів державної влади, спрямованих на впровадження реформи забезпечення населення культурними послугами.