top of page

ЗА ГІДНУ ЗАРПЛАТУ ОСВІТЯНАМ


Ми, народні депутати України, вихователі дитячих садочков, вчителі шкіл, викладачі університетів та закладів фахової передвищої освіти, працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти та закладів позашкільної освіти звертаємось до Кабінету Міністрів України прийняти рішення про підвищення заробітних плат педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки з 1 вересня 2020 року.

5 вересня 2017 року Верховна Рада України прийняла нову редакцію Закону України "Про освіту".

Відповідно до частини другої статті 61 Закону України «Про освіту», посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.

Вищезазначеним законом, Кабінету Міністрів України доручалось забезпечити до 2023 року поетапну реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону та затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати).

10 липня 2019 року Кабінетом Міністрів України була затверджена постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки».

Зазначеним урядовим рішення також були затверджені:

- схему посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників на період до 2023 року;

- схему посадових окладів науково-педагогічних працівників на період до 2023 року;

- схему посадових окладів керівних, наукових та інших працівників (які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої освіти на період до 2023 року.

Слід зазначити, що зазначене рішення було розроблено Міністерством освіти і науки України та було погоджено в установленому порядку Міністерством фінансів України.

На превеликий жаль, 15 листопада 2019 року Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року за №1044 про зупинення дії постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», чим фактично зупинив процес осучаснення заробітних плат працівникам у сфері освіти, навіть на мінімальному рівні.

На сьогодні питання збільшення заробітних плат працівникам сфери освіти не втратило своєї актуальності.

Щоб підтримати працю наших освітян, закликаємо Кабінет Міністрів України якнайшвидше прийняти рішення щодо збільшення заробітних плат педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам закладів і установ освіти і науки з 1 вересня 2020 року.

Також звертаємося до колег освітян, народних депутатів із закликом підтримати зазначену ініціативу та на знак солідарності з нами розмістити цю заяву у себе на сторінках у соцмережах.

コメント


bottom of page